Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o polityce cookies i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Motto na superdzień
Nasze myśli, jak napisał Zbigniew Herbert,
(…)"czasem dochodzą
do rwącej rzeki cudzych myśli
stają na brzegu
na jednej nodze
jak głodne czaple".(…)

Złota myśl: Oskar Wilde

13-09-2014

"Kochać samego siebie - to początek romansu na całe życie."

(Oskar Wilde)

nie lubię lubię to | Bądź pierwszym który to lubi.

Komentarze

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.


Ostatnie złote myśli

21-09-2014

"Rozum błyszczy mocniej niż łysina."

(Antoni Czechow)

komentarze (5) | skomentuj »

21-09-2014

"Aby mężczyznę doprowadzić do zdrady, wystarczy po prostu wyjść za niego za mąż. "

(Jerzy Wittlin)

komentarze (0) | skomentuj »

20-09-2014

"Uwieść ko­bietę to umie by­le du­reń, lecz umieć ją porzu­cić – o, po tym właśnie poz­na­je się doj­rzałego mężczyznę. "

(Milan Kundera)

komentarze (0) | skomentuj »

18-09-2014

"Lepiej nie zostać okradzionym. Wtedy nie mamy kłopotów z policją."

(Tadeusz Fangrat)

komentarze (0) | skomentuj »

18-09-2014

"Niewiele trzeba, żeby zapewnić mężczyznom rozrywkę, prawda? Gdyby mieli piersi, w ogóle nie musieliby wychodzić z domu."

(Diana Appleyard)

komentarze (0) | skomentuj »

17-09-2014

"Dob­roć nie może wypływać ze słabości, tyl­ko z potęgi. "

(Stanisław Ignacy Witkiewicz)

komentarze (0) | skomentuj »

16-09-2014

"Nie ma ta­kich bred­ni, w które ludzie nie by­liby w sta­nie uwierzyć."

(Stanisław Lem)

komentarze (0) | skomentuj »

15-09-2014

"Nie można mówić o miłości, piorąc kogoś po pysku."

(Antoni Czechow)

komentarze (1) | skomentuj »

14-09-2014

"Lubię zmarszczki. To moje odznaczenie – pokazują, że żyłam."

(Shirley MacLaine)

komentarze (0) | skomentuj »

13-09-2014

"Kochać samego siebie - to początek romansu na całe życie."

(Oskar Wilde)

komentarze (1) | skomentuj »

12-09-2014

"Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia."

(George Bernard Shaw)

komentarze (1) | skomentuj »

12-09-2014

"Kochaj bliźniego swego! A jeśli jest wy­soki, przys­tojny i od­ro­binę niebez­pie­czny, nie będzie to chy­ba ta­kie trudne? "

(Mae West)

komentarze (0) | skomentuj »

11-09-2014

"Nikt z zewnątrz nie ro­zumie co trzy­ma dwo­je ludzi razem. "

(Helen Fielding)

komentarze (0) | skomentuj »

10-09-2014

"Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją przez całe życie nie znaczy kochać ją bez przerwy."

(Jacques Deval)

komentarze (2) | skomentuj »

09-09-2014

"Niez­de­cydo­wanie jest naj­większą chorobą. "

(Johann Wolfgang Goethe)

komentarze (0) | skomentuj »

08-09-2014

"Naucz się lu­bić bez­senne no­ce, jak dzieci lu­bią cier­pkie owoce. "

(Jan Sztaudynger)

komentarze (0) | skomentuj »

07-09-2014

"Nadzieja jest rośliną trudną do wyp­le­nienia. Można nie wiem ile odrąbać gałęzi i zniszczyć, a zaw­sze będzie wy­puszczać no­we pędy. "

(Isadora Duncan)

komentarze (0) | skomentuj »

06-09-2014

"Wyob­rażam so­bie wszys­tkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym. "

(John Lennon)

komentarze (0) | skomentuj »

05-09-2014

"Miłość nie wy­raża się w prag­nieniu up­ra­wiania sek­su, lecz w prag­nieniu wspólne­go snu. "

(Milan Kundera)

komentarze (0) | skomentuj »

04-09-2014

"Lu­bię sie­dzieć nis­ko, upa­dek nie jest wówczas tak niebezpieczny. "

(Michaił Bułhakow)

komentarze (0) | skomentuj »

03-09-2014

"Nie sza­fuję lek­ko­myślnie słowem miłość, są jed­nak ludzie, którzy są w sta­nie po­wie­dzieć, że kochają kiełbasę. "

(Joseph Conrad)

komentarze (0) | skomentuj »

02-09-2014

"Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszys­tko może, są zdol­ni wszys­tko zro­bić, by go mieć. "

(Dante Alighieri )

komentarze (0) | skomentuj »

01-09-2014

"Komputer to logiczne ogniwo w rozwoju człowieka: inteligencja bez moralności."

(John Osborne)

komentarze (3) | skomentuj »

31-08-2014

"W po­lity­ce głupo­ta nie sta­nowi przeszkody. "

(Napoleon Bonaparte)

komentarze (0) | skomentuj »

30-08-2014

"To tyl­ko pew­ne­go rodza­ju przyk­rość nie być kocha­nym, praw­dzi­wym nieszczęściem jest nie kochać. "

(Albert Camus)

komentarze (0) | skomentuj »

29-08-2014

"Psychiat­ra to fa­cet, który za­daje ci wiele kosztow­nych py­tań, ja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo. "

(Samuel Beckett)

komentarze (0) | skomentuj »

28-08-2014

"Płeć, wiek, ra­sa — ta­kie gówniane rzeczy dzielą ludzi. Je­dyne, co nas łączy, to wal­ka o to, kto lepszy. "

(William Wharton )

komentarze (0) | skomentuj »

27-08-2014

"Nie kłam so­bie, a nikt ci nie skłamie. "

(Jacek Kaczmarski)

komentarze (0) | skomentuj »

26-08-2014

"Miłość jest pros­ta jak po­jazd. Prob­le­my spra­wiają do­piero kierow­ca, pa­sażero­wie i droga. "

(Franz Kafka )

komentarze (0) | skomentuj »

25-08-2014

"Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie. "

(Konstanty Ildefons Gałczyński)

komentarze (0) | skomentuj »

23-08-2014

"Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. "

(Magdalena Samozwaniec)

komentarze (0) | skomentuj »

22-08-2014

"Mężczyz­na za­kochu­je się tak, jak­by spa­dał ze schodów: to po pros­tu wypadek. "

(Oskar Wilde)

komentarze (0) | skomentuj »


webstar 2012

Zapraszamy do rejestracji w portalu Superstarsi.pl

gwiazdki na tle

Tu możesz

  • dobrze się bawić,
  • poznać ciekawych ludzi
  • słuchać i wybierać ulubione utwory na liście przebojów,
  • nauczyć się zapobiegać chorobom i dobrze żyć z chorobami, które już masz,
  • dowiedzieć się jak spowolnić procesy starzenia się organizmu.
kciuki na tle

Załóż w superstarsi.pl konto biznesowe swojej firmy lub firmy w której pracujesz!
To nic nie kosztuje!
Do zyskania: za darmo reklama i promocja działalności skierowanej dla osób 45+

Gdy zgłosisz swoje supermiejsce, możesz zapraszać uczestników na organizowane przez siebie akcje i wydarzenia!

Jeżeli posiadasz konto na Facebooku możesz logować się na superstarsi.pl klikając w poniższy przycisk:

zaloguj przez facebook

Posiadasz już konto? Zaloguj się!