Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o polityce cookies i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Motto na superdzień
Nasze myśli, jak napisał Zbigniew Herbert,
(…)"czasem dochodzą
do rwącej rzeki cudzych myśli
stają na brzegu
na jednej nodze
jak głodne czaple".(…)

Złota myśl: Oskar Wilde

13-09-2014

"Kochać samego siebie - to początek romansu na całe życie."

(Oskar Wilde)

nie lubię lubię to | Bądź pierwszym który to lubi.

Komentarze

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.


Ostatnie złote myśli

29-04-2016

"Piękne kobiety wierzą w swoją inteligencję, inteligentne nie wierzą w swoją urodę."

(Pablo Picasso)

komentarze (1) | skomentuj »

28-04-2016

"Nie masz większej mądrości nad mądrość powrotu. "

(Jarosław Iwaszkiewicz)

komentarze (0) | skomentuj »

27-04-2016

"Jed­nych poz­na­nie pcha do ak­cji, dru­gich – do rezygnacji. "

(Charles de Gaulle)

komentarze (0) | skomentuj »

26-04-2016

"Czy nie le­piej byłoby za­miast tępić zło szerzyć dobro? "

(Antoine de Saint-Exupéry)

komentarze (0) | skomentuj »

25-04-2016

"Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. "

(Wiktor Hugo)

komentarze (0) | skomentuj »

22-04-2016

"Po­lakom zag­raża nie ty­le wódka, ile wo­da sodowa. "

(Paweł Jasienica)

komentarze (0) | skomentuj »

21-04-2016

"Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zro­biłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś. "

(Stanisław Lem)

komentarze (0) | skomentuj »

20-04-2016

"Świat jest mały, os­ta­tecznie wszys­cy kiedyś spot­ka­my się w łóżku. "

(Brigitte Bardot)

komentarze (0) | skomentuj »

19-04-2016

"Przy­jaciele nie są zain­te­reso­wani burza­mi, które przeżywasz, ale chętnie korzys­tają z twe­go statku. "

(Albert Camus)

komentarze (0) | skomentuj »

18-04-2016

"Praw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dy, kiedy się z nim zrywa. "

(Diane Keaton)

komentarze (0) | skomentuj »

15-04-2016

"By­cie naj­bo­gat­szym człowiekiem na cmen­tarzu mnie nie in­te­resu­je. Kłaść się do łóżka w no­cy z myślą, że stworzy­liśmy coś wspa­niałego... to się dla mnie liczy. "

(Steve Jobs)

komentarze (0) | skomentuj »

14-04-2016

"Trzy czwar­te życia tra­wimy na chce­niu bez uczyn­ku i na uczyn­kach bez chcenia. "

(Denis Diderot)

komentarze (0) | skomentuj »

13-04-2016

"W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro. "

(Marlena Dietrich)

komentarze (0) | skomentuj »

12-04-2016

"Wszystko może być śmieszne, z wyjątkiem nędzy."

(Miguel de Unamuno)

komentarze (2) | skomentuj »

11-04-2016

"I mas­ki pok­ry­wają się zmarszczkami. "

(Stanisław Jerzy Lec)

komentarze (0) | skomentuj »

08-04-2016

"Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. "

(Wisława Szymborska)

komentarze (3) | skomentuj »

07-04-2016

"Naj­więksi dyg­ni­tarze nie są by­naj­mniej ludźmi najmądrzejszymi. "

(Elżbieta I, królowa )

komentarze (0) | skomentuj »

06-04-2016

"Właściwie nie wiadomo, co to znaczy dzień stracony czy nie stracony. Wszystkie są chyba tak samo nie stracone jak i stracone."

(Sławomir Mrożek)

komentarze (1) | skomentuj »

04-04-2016

"Dzieci na­juważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich. "

(Eleonora Roosevelt)

komentarze (0) | skomentuj »


webstar 2012