Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o polityce cookies i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Motto na superdzień
Nasze myśli, jak napisał Zbigniew Herbert,
(…)"czasem dochodzą
do rwącej rzeki cudzych myśli
stają na brzegu
na jednej nodze
jak głodne czaple".(…)

Złota myśl: Oskar Wilde

30-08-2013

"Cynik to człowiek, który zna cenę wszystkiego, a nie zna wartości niczego. "

(Oskar Wilde)

nie lubię lubię to | Bądź pierwszym który to lubi.

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.


Ostatnie złote myśli

22-08-2014

"Mężczyz­na za­kochu­je się tak, jak­by spa­dał ze schodów: to po pros­tu wypadek. "

(Oskar Wilde)

komentarze (0) | skomentuj »

21-08-2014

"Mo­ja żona jest obiek­tem sek­sual­nym. Za każdym ra­zem, gdy proszę o seks, ma obiekcje. "

(Woody Allen)

komentarze (0) | skomentuj »

20-08-2014

"Myśli są niewidzial­ne, ale bez­myślność jest widoczna. "

(Stanisław Jerzy Lec)

komentarze (0) | skomentuj »

19-08-2014

"Są ludzie, których up­rzej­mość gor­sza jest od bezczelności. "

(Antoni Czechow)

komentarze (0) | skomentuj »

18-08-2014

"Są trzy rodza­je kłam­stw: kłam­stwa, bez­czel­ne kłam­stwa i statystyki. "

(Mark Twain)

komentarze (0) | skomentuj »

17-08-2014

"Ka­leczą się i dręczą mil­cze­niem i słowa­mi jak­by mieli przed sobą jeszcze jed­no życie. "

(Tadeusz Różewicz )

komentarze (0) | skomentuj »

16-08-2014

"Da­leko raj, gdy na człowieka się zamykasz. "

(Stanisław Sojka)

komentarze (0) | skomentuj »

15-08-2014

"Po­kona­nym jest tyl­ko ten, kto się uz­nał za pokonanego. "

(Tadeusz Rozwadowski)

komentarze (0) | skomentuj »

14-08-2014

"Gdy­by wszys­cy głup­cy mu­sieli no­sić białe czap­ki, ludzkość z lo­tu pta­ka wyglądałaby jak sta­do gęsi. "

(Agatha Christie)

komentarze (0) | skomentuj »

13-08-2014

"Piękna ko­bieta po­doba się oczom, dob­ra ko­bieta - ser­cu. Pier­wsza jest klej­no­tem, dru­ga - skarbem. "

(Napoleon Bonaparte)

komentarze (0) | skomentuj »

12-08-2014

"Są ludzie, którzy przez całe życie spoglądają na zegarek, a mimo to zawsze się spóźniają."

(Antoni Czechow)

komentarze (1) | skomentuj »

11-08-2014

"Le­piej przy­jechać w samą porę niż zos­tać zaproszonym. "

(Gabriel García Márquez)

komentarze (0) | skomentuj »

10-08-2014

"Gdy człowiek jest zbyt szczęśli­wy, wciąż drży z niepokoju. "

(Emile Zola)

komentarze (0) | skomentuj »

09-08-2014

"Kochaj i dawaj przykład."

(Janusz Korczak)

komentarze (0) | skomentuj »

08-08-2014

"Po­wiedz mi, kto są twoi przy­jaciele, a po­wiem ci, kim jes­teś. Od tej za­sady his­to­ria zna je­den wyjątek: Ju­dasz, które­go zna­jomościom nie można nic zarzucić. "

(Ernest Hemingway)

komentarze (0) | skomentuj »

07-08-2014

"Pa­mięć ser­ca uni­ces­twia złe wspom­nienia, wyol­brzy­miając dob­re, [...] dzięki te­mu mecha­niz­mo­wi uda­je nam się zno­sić ciężar przeszłości. "

(Gabriel García Márquez)

komentarze (0) | skomentuj »

06-08-2014

"Piękne kobiety wierzą w swoją inteligencję, inteligentne nie wierzą w swoją urodę."

(Pablo Picasso)

komentarze (1) | skomentuj »

05-08-2014

"Nie jestem na tyle młody, by wiedzieć wszystko."

(James Matthew Barrie)

komentarze (0) | skomentuj »

04-08-2014

"Dob­rze cza­sami spoj­rzeć na siebie ocza­mi obcych. "

(Melchior Wańkowicz)

komentarze (0) | skomentuj »

03-08-2014

"Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyzny. "

(Oskar Wilde)

komentarze (0) | skomentuj »

01-08-2014

"Zgliszcza. Ta­kie już pra­wo wy­ras­tać z popiołów. "

(Krzysztof Kamil Baczyński)

komentarze (0) | skomentuj »

31-07-2014

"Nie można uciec od sa­mego siebie prze­nosząc się z miej­sca na miejsce. "

(Ernest Hemingway)

komentarze (0) | skomentuj »

30-07-2014

"Je­dynym bólem ja­ki prze­raża mnie w śmier­ci, jest to, że można um­rzeć nie z miłości. "

(Gabriel García Márquez)

komentarze (0) | skomentuj »

29-07-2014

"Czy nie le­piej byłoby za­miast tępić zło szerzyć dobro? "

(Antoine de Saint-Exupéry)

komentarze (0) | skomentuj »

28-07-2014

"Jed­nych poz­na­nie pcha do ak­cji, dru­gich – do rezygnacji. "

(Charles de Gaulle)

komentarze (0) | skomentuj »

27-07-2014

"Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. "

(Wiktor Hugo)

komentarze (0) | skomentuj »

26-07-2014

"Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija. "

(Jacek Kaczmarski)

komentarze (0) | skomentuj »

25-07-2014

"Nie masz większej mądrości nad mądrość powrotu. "

(Jarosław Iwaszkiewicz)

komentarze (0) | skomentuj »

24-07-2014

"Po­lakom zag­raża nie ty­le wódka, ile wo­da sodowa. "

(Paweł Jasienica)

komentarze (0) | skomentuj »

23-07-2014

"Praw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dy, kiedy się z nim zrywa. "

(Diane Keaton)

komentarze (0) | skomentuj »


webstar 2012

Zapraszamy do rejestracji w portalu Superstarsi.pl

gwiazdki na tle

Tu możesz

  • dobrze się bawić,
  • poznać ciekawych ludzi
  • słuchać i wybierać ulubione utwory na liście przebojów,
  • nauczyć się zapobiegać chorobom i dobrze żyć z chorobami, które już masz,
  • dowiedzieć się jak spowolnić procesy starzenia się organizmu.
kciuki na tle

Załóż w superstarsi.pl konto biznesowe swojej firmy lub firmy w której pracujesz!
To nic nie kosztuje!
Do zyskania: za darmo reklama i promocja działalności skierowanej dla osób 45+

Gdy zgłosisz swoje supermiejsce, możesz zapraszać uczestników na organizowane przez siebie akcje i wydarzenia!

Jeżeli posiadasz konto na Facebooku możesz logować się na superstarsi.pl klikając w poniższy przycisk:

zaloguj przez facebook

Posiadasz już konto? Zaloguj się!