Znaczenie imion

To nie żart ani zabobon, że każde imię coś znaczy. Przecież powstawało po to, by oddać charakter, wygląd czy miejsce pochodzenia osoby, której je nadano. Z czasem imiona zyskały swoich patronów – świętych.
Każdy zna siebie, swoich bliskich, ileś tam Teres i Marków. Czy mają wspólny mianownik? A może z czasem Anny zyskały charakter Katarzyn, a Andrzeje podobni są do Mikołajów?
W naszym Interaktywnym Imienniku możecie komentować cechy przypisane Wam i Waszym znajomym! Wspólnie stworzymy Imiennik Ludzi XXI wieku.
webstar 2012