Nota prawna

Artykuły oraz inne utwory oraz ich fragmenty, publikowane w serwisie superstarsi.pl nie mogą być, bez pisemnej zgody spółki Sąsiedzi sp. z o.o., w żaden sposób rozpowszechniane, w tym udostępniane publicznie, niezależnie od sposobu, formy oraz medium (m.in. prasa, radio, TV, Internet) za pośrednictwem którego dochodzi do takiego rozpowszechnienia.

webstar 2012