Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o polityce cookies i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Nowe zasady wchodzące w życie 25 maja 2018. (więcej)

Ocena:
(głosy: 1)
 
 
|
 
|
rozmiar czcionki

01-04-2013

Jak i do jakiej instytucji zgłosić mobbing?

Uprzykrzanie życia w pracy jest niezgodne z prawem

Pracownik, który jest ofiarą mobbingu ma prawo domagać się zaniechania takich działań. Jeśli mobbingu dopuszcza się współpracownik to należy powiadomić pracodawcę ponieważ ma on obowiązek przeciwdziałać mobbingowi.

Mobbing jest nielegalny, trzeba o tym pamiętać i się skutecznie bronić   Mobbing jest nielegalny, trzeba o tym pamiętać i się skutecznie bronić

Pracownik może też wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, która ma obowiązek przeprowadzić kontrolę. Jeśli uzna skargę za zasadną, zostanie to potwierdzone pisemnie. To zaś może stanowić dowód w ewentualnej sprawie sądowej.

Zgodnie z art. 94 3§ 3 pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. Roszczenie o zadośćuczynienie nie jest uwarunkowane samym stosowaniem mobbingu, ale jego skutkami w postaci rozstroju zdrowia pracownika.

Mówiąc wprost: zadośćuczynienie przysługuje nie za samo stosowanie mobbingu, ale za jego następstwa w postaci rozstroju zdrowia. Konieczne jest więc orzeczenie lekarskie w tej sprawie.

Ważne! Ciężar dowodu, że pracownik podlegał mobbingowi i że wskutek tego doznał rozstroju zdrowia, spoczywa na pracowniku. Trzeba więc zawczasu zadbać o dokumentację medyczną.

Ponadto pracownikowi, wobec którego stosowano mobbing, przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Musi wskazać w tym oświadczeniu, iż przyczyną wypowiedzenia jest występowanie mobbingu w pracy. Wówczas pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Sądem właściwym do dochodzenia  zadośćuczynienia czy odszkodowania jest sąd pracy i do niego należy kierować ewentualne powództwo.

Oceń:
Dziękujemy!
poleć znajomemu drukuj skomentuj subskrybuj
nie lubię lubię to | Bądź pierwszym który to lubi.
leksykon zdrowia seniora

Popularne

poradnik seniora
webstar 2012