Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o polityce cookies i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Nowe zasady wchodzące w życie 25 maja 2018. (więcej)

Ocena:
(głosy: 3)
 
 
|
 
|
rozmiar czcionki

01-04-2013

Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą za wypadek przy pracy należy się odszkodowanie?

ZUS zbada sprawę i wypłaci

Osoba, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ulega wypadkowi, wykonując pracę. Jakie ma szanse na odszkodowanie?

W każdej pracy może się przytrafić wypadek. Warto wiedzieć, w jaki sposób starać się o odszkodowanie  W każdej pracy może się przytrafić wypadek. Warto wiedzieć, w jaki sposób starać się o odszkodowanie

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.  

Z tytułu wypadku przy pracy ubezpieczonemu (jednoosobowemu przedsiębiorcy) przysługują następujące świadczenia:

- zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

- świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

- jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

- jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

- renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

- renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

- dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej;

- dodatek pielęgnacyjny;

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jednoosobowego przedsiębiorcy dokonuje terenowa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwa ze względu na siedzibę jednoosobowego przedsiębiorcy na wniosek przedsiębiorcy. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, ZUS sporządza kartę wypadku.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS, która winna być wydana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej bądź wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Oceń:
Dziękujemy!
poleć znajomemu drukuj skomentuj subskrybuj
nie lubię lubię to | Bądź pierwszym który to lubi.
leksykon zdrowia seniora

Popularne

poradnik seniora
webstar 2012